สำนักงานเทศบาลตำบลค่ายเนินวง
 เลขที่ 3/2 หมู่ที่ 8 ถนนทำเนียบ - ดอนทราบ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
โทรศัพท์ : 0-3939-1361  แฟกซ์ : 0-3939-1543  E-mail :
admin@khainoenwong.go.th
Powered By WNT.CO.TH