Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนงสุจริต
มาตฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน
นโยบายคุณธรรม จริยธรรม
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การปฏิบัติตัวระหว่... (26 มี.ค. 2563)  
คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วิธีการเฝ้าระวังอา... (26 มี.ค. 2563)  
คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการสวมหน้ากา... (26 มี.ค. 2563)  
คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การปฏิบัติตัวของผู... (26 มี.ค. 2563)
คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับร้านอาหาร (26 มี.ค. 2563)
คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ประกอบการ... (23 มี.ค. 2563)
คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (23 มี.ค. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางจราจรโดยการปูผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ... (11 มี.ค. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางจราจรโดยการปูผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ... (11 มี.ค. 2563)
ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โคร... (10 มี.ค. 2563)
ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลมทอง หมู่ที่ 9 บ้านเ... (10 มี.ค. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางจราจรโดยการปูผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ... (03 มี.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการปรับปรุงผิวทางจราจร... (17 ก.พ. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเ... (17 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โครงการก่อสร้างปรับปรุ... (27 ม.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูผิวย... (13 ม.ค. 2563)
ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดย... (06 ม.ค. 2563)
แจ้งเรื่อง การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม อาจทำให้เ... (02 ต.ค. 2562)
แจ้งเตือนภัย เรื่อง เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ผลกระทบการจากฝนตกหนักและคลื่นลมแร... (01 ต.ค. 2562)
แจ้งเตือนภัย เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ผลกระทบจากฝนตกหนักและคลื่นลมแร... (16 ก.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็... (26 ม.ค. 2562)  

โครงการมหกรรมรวมพลัง สร้า... (18 ม.ค. 2562)  

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี... (12 ม.ค. 2562)  

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกา... (25 ธ.ค. 2561)

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลค... (13 ธ.ค. 2561)

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกา... (11 ธ.ค. 2561)

กิจกรรมจัดการขยะในชุมชน ข... (08 ธ.ค. 2561)

กิจกรรมพาออกกำลังกาย ของ... (08 ธ.ค. 2561)

#โครงการส่งเสริมและพัฒนา... (30 พ.ย. 2561)

นำสภาเด็กและเยาวชน~ดีเจที... (25 พ.ย. 2561)

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ... (16 พ.ย. 2561)

กิจกรรมดูแลสุขภาพ เฝ้าระว... (02 พ.ย. 2561)

เข้าร่วมโครงการ ๑๕๐ ปี ส... (24 ต.ค. 2561)

กิจกรรมเรียนรู้เพื่อความ... (19 ต.ค. 2561)

กิจกรรมจิตอาสาเพื่อพ่อหลว... (13 ต.ค. 2561)

กิจกรรมทำบุญเพื่อพ่อหลวง ... (12 ต.ค. 2561)

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภ... (26 ก.ย. 2561)

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.... (30 ส.ค. 2561)

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ”... (30 ส.ค. 2561)

โครงการคัดแยกขยะ ประจำปีง... (22 ส.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางจราจรโดยการปูผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ... (11 มี.ค. 2563)  
ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ (e-biddi... (10 มี.ค. 2563)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางจราจรโดยการปูผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ... (03 มี.ค. 2563)  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเ... (17 ก.พ. 2563)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรโดย... (17 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โครงการก่อสร้างปรับปรุ... (27 ม.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูผิวยางพาราแอสฟัลท์... (13 ม.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดย... (06 ม.ค. 2563)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โครงการก่อส... (05 ส.ค. 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายทำเนียบ(ซอยต้นจันท์) ห... (05 ส.ค. 2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนส... (05 ส.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลค่ายเนินวง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะที... (07 มี.ค. 2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการปรับปรุงสถานที่ทิ้... (07 มี.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลค่ายเนินวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิก... (15 ก.พ. 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์เพื่อสร้างสังคมเป็น... (31 ม.ค. 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์เพื่อสร้างสังคมเป็น... (31 ม.ค. 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์เพื่อสร้างสังคมเป็น... (31 ม.ค. 2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างลานกีฬ... (30 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางจราจรพาราแอสฟัลท์ติ... (19 ธ.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้า... (22 พ.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
สำนักงานเทศบาลตำบลค่ายเนินวง

 เลขที่ 3/2 หมู่ที่ 8 ถนนทำเนียบ - ดอนทราบ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
โทรศัพท์ : 0-3939-1361  แฟกซ์ : 0-3939-1543  E-mail : admin@khainoenwong.go.th

Powered By khainoenwong.go.th